Resnu* ķermeņu dzīvesstāsti - pētījums

1/20/2024

*Mūsu komunikācijā vārdu "resns" izmantojam kā neitrālu raksturojošu terminu bez mērķa kaunināt, aizskart vai citādi vērsties pret dažādu izmēru ķermeņiem. Normalizējot šo vārdu atņemam spēku tiem, kas to izmanto, lai sāpinātu citus. Vairāk par to lasi šajā rakstā(angļu valodā).

Ķermeņu kaunināšana ir nenoliedzama problēma un grauj kā mentālo, tā ķermenisko veselību cilvēkiem visā pasaulē. Jo īpaši cieš tieši cilvēki, kas dzīvo lielākos ķermeņos, jo resnums mūsdienu sabiedrības acīs ir viena no sliktākajām lietām, kas ar kādu varētu notikt. Un tomēr, akūti pietrūkst informācijas, publiskas diskusijas un, galu galā, izpratnes par svara stigmatizēšanas apjomiem. Tieši tāpēc publiskojam anketu par resnu* ķermeņu dzīves pieredzēm un aicinām to aizpildīt ikvienu, kam ar resnumu jelkad ir bijusi saikne. Jau iepriekš pateicamies par ieguldījumu tēmas aktualizēšanā Latvijā!

Anketu iespējams aizpildīt laukā zemāk vai sekojot linkam: https://rb.gy/ztf1lc.