Mūsu projekti

Netfork For Impact

2022 - 2023 / Erasmus+
Projekts, kurā pētījām ar ēdienu saistītu fasilitēšanas metožu potenciālu jaunatnes darbā.

Level Up

2021 - 2022 / Erasmus+
Kapacitātes stiprināšana un tīklošanās starp organizācijām Latvijā, Polijā, Spānijā.

Vairāk informācijas par mūsu aktivitātēm Facebook lapā.