Netfork for Impact

NetFork ir sadarbības tīkls un Erasmus+ atbalstīta sadarbības projekta "NetFork for Impact" rezultāts. Tajā trīs organizācijas no Latvijas, Itālijas un Grieķijas apvienojās, lai pētītu ēdiena potenciālu sabiedrības izaicinājumu risināšanā.

Norise: 01.05.2022 - 31.08.2023

Šī aktivitāte sagatavota Erasmus+ programmas finansētā NetFork for Impact projekta Nr.2021-2-LV02-KA210-YOU-000050601 ietvaros. Par tajā paustajiem viedokļiem ir atbildīgs tikai autors, un tie ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas uzskatus.