LZA terminoloģijas komisija apstiprina terminus latviešu valodā

FAT ACTIVISM

12/18/2023

Mazais lielais sasniegums, ar ko patiesi lepojamies! Pēc ilgstošām diskusijām, LZA terminoloģijas komisija sadarbībā ar Flourish NGO vadītāju Ievu Miltiņu ir pieņēmusi virkni terminu, kas latviešu valodā ļaus runāt par dažādu ķermeņu iekļaušanas problēmjautājumiem. Tie ir īpaši nozīmīgi, jo līdz šim Latvijā par diskrimināciju, kas balstās uz ķermeņa izmēru, formu vai citiem aspektiem, runāts salīdzinoši maz, kā arī trūkst valodas pilnvērtīgai problemātikas apspriešanai.

Lai arī daudziem vārds "resns" vēl šķiet aizskarošs un traumatizējošs, kā lielāko sasniegumu saskatām tieši šī vārda iekļaušanu vairākos no terminiem. Mazinot tā stigmatizējošo skanējumu un veicinot diskusiju par šīm tēmām, mēs mērķtiecīgi atņemam varu tiem, kas šos vārdus izmanto citu sāpināšanai, bet iespējojam tos, kas cieš no naida runas un diskriminācijas. Līdzīgi kā pasaules resnuma aktīvisti līdz šim jau darījuši - mainot naratīvu un valodas izmantojumu, mēs veicam pirmo darbību dažādu izmēru cilvēku pieņemšanai.

Zemāk aicinām iepazīties ar apstiprinātajiem terminiem un to skaidrojumu latviešu valodā.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Resnuma pieņemšanas kustība [ angļu - fat activism / fat acceptance movement] - sociāla kustība, kuras galvenais mērķis ir mazināt resnu cilvēku stigmatizāciju un diskrimināciju. Tā pamatā ir par dažādu ķermeņu pieņemšanu, sevis mīlestību un tiesībām dzīvot veselīgu un pilnvērtīgu dzīvi neatkarīgi no ķermeņa lieluma. Resuma pieņemšanas kustības aktīvisti cenšas mainīt sociālās normas, apstrīd kaitējošos skaistuma standartus un iestājas par politiku, kas aizsargā resnu cilvēku tiesības.

Svara aizspriedumi [ angļu - weigth bias ] - aizspriedumi vai negatīva attieksme pret cilvēkiem, pamatojoties uz viņu svaru. Lai arī šeit minam piemērus par cilvēkiem ar lielāku svaru, šāda veida aizspriedumi tiek attiecināti uz visu izmēru (t.sk. tievu) cilvēkiem. Svara aizspriedumi var būtiski ietekmēt cilvēku dzīvi, izraisot diskrimināciju nodarbinātībā, izglītībā un veselības aprūpē.

Resnumaizspriedumi [ angļu - fat bias vai anti-fat bias ] - aizspriedumi, negodīga, nevienlīdzīga attieksme un pat diskriminācija palielināta svara dēļ. Nereti tie ir pieņēmumi, ka cilvēki ar lieko svaru ir slinki, neveselīgi vai tiem trūkst paškontroles.

Resnumfobija [ angļu - fatphobia, nereti koncepta aprakstīšanai izmanto arī vārdus anti-fat, fatmisia, weight bias and weight stigma ] - aizspriedumi, nepatika vai diskriminācija pret cilvēkiem, kuri ir resni (vai vērotāja acīs šķiet resni). Tas izpaužas dažādos veidos, tostarp aizspriedumos, nevēlamos komentāros par svaru un redzamības trūkumā medijos utt. Latviešu valodā pielemti arī termini svara stigma un svara stigmatizēšana [ angļu - weight stigma and weight stigmatization ].

Ķermeņkaunināšana [ angļu - body shaming ] - negatīvu komentāru izteikšana par kāda cilvēka ķermeni, izskatu, formām vai citiem tā aspektiem. Tā parasti notiek gan mutiski, gan ar ķermeņa valodas palīdzību vai rakstiski. Ķermeņkaunināšanai ir būtiskas sekas uz personas pašcieņu, garīgo veselību un vispārējo labklājību, un tā ir tieši pretrunā ar ķermeņatbrīvošanās principiem.

Resnumkaunināšana [ angļu - fat shaming ] - negatīvu komentāru izteikšana par kāda cilvēka svaru, izmēru, formām vai citiem tā aspektiem, t.sk. sava ķermeņa kaunināšana par tā izmēriem vai neatbilstību sabiedrībā valdošajiem skaistuma ideāliem.

Resno apspriešana [ angļu - fat oppression ] - cilvēku ar lielāku svaru pakļaušana vai devalvācija sistēmiskā līmenī, pamatojoties uz vēsturiski sakņotām sociālajām hierarhijām un aizspriedumiem. To var piedzīvot kā marginalizāciju, vajāšanu, tiesību atņemšanu vai citus šķēršļus vienlīdzīgai un taisnīgai pastāvēšanai sabiedrībā. Saistās ar terminu “oppressive systems” (apspiešanas sistēmas), kurās ietilpst sistēmisks rasisms, seksisms, homofobija un citi. Izmanto lielākoties, runājot par sociālām sistēmām un privilēģijām.

Ķermeņatbrīvošanās (kustība) [ angļu - body liberation (movement) ] - brīvība no sociālām un politiskām apspiešanas sistēmām, kas atsevišķus ķermeņus (ķermeņa veidus) uzskata par vērtīgākiem, veselīgākiem un iekārojamākiem par citiem.

Ķermeņa pozitīvisms un ķermeņa neitralitāte [ angļu - body positivity and body neutrality ] - ķermeņa pozitivitātes mērķis ir sludināt pašmīlestību un atzinību visiem ķermeņa veidiem, bet ķermeņa neitrālitātes mērķis ir veicināt visu (t.sk. sava) ķermeņa beznosacījumu pieņemšanu, uzmanību virzot no izskata uz funkcionalitāti un ķermeņa spējām.
Ķermeņatbrīvošanās kontekstā ķermeņa neitrālitāte tiek uzsvērta kā ilgtspējīgāka pieeja, jo ņem vērā dažādākos ķermeņa tēla sarežģītību un izaicinājumus, kas saistīti ar pastāvīgu (mainīgas) ķermeņa fiziskās formas mīlēšanu. Mazinot spiedienu pieņemt vai svinēt katru sava ķermeņa aspektu, ķermeņa neitrālitāte ļauj veidot reālistiskākas un līdzjūtīgākas attiecības ar savu fizisko "es".
Noteikti jāņem vērā arī tas, ka resnuma pieņemšanas kustībā ķermeņa pozitivitāte tiek kritizēta par to, ka dažādāko ķermeņu pieņemšana un mīlestība tiek primāri atspoguļota, fokusējoties uz izskatu, nevis veselību un ķermeņa spējām. Papildus tam, šāds domas veids nav pieejams visiem (finansiālu un citu šķēršļu dēļ), un termins arvien biežāk tiek neētiski izmantots mārketinga nolūkos.

Estētiski motivēta vardarbība [ angļu - appearance related violence, aesthetic violence ] - fiziska, emocionāla un cita veida vardarbība (t.sk. diskriminācija, naida runa, naida noziegumi, u.c.), kas tiek veikta balstoties uz aizspriedumiem par ārējo izskatu vai atsevišķiem tā aspektiem.

👉 LZA komisijas sēžu protokoli pieejami šeit un šeit.